Praktisk info

Syntes du det lyder spændende med en aktiv, omsorgsfuld privat pasningsordning for DIT barn, så kontakt mig og hør nærmere ang. ledige pladser. Så finder vi ud af i fællesskab, hvad netop jeres behov er.

I som forældre, kan opskrive jeres barn direkte til privat pasningsordning og angive en behovsdato. I vil efterfølgende modtage en pasningsgarantidato og modtage et garantibrev.

Hvis dit barn har en kommunal plads, skal du sige den op og meddele kommunen at du ønsker en privat pasningsordning, og at du søger tilskud.

Der gives søskende rabat men ikke friplads.

Læs mere og opskriv på www.borger.dk

Lukkedage

Dagen efter Kristi Himmelfart
23.december
2. januar
samt søn- og helligdage.

I medbringer selv

Skiftetøj efter årstiden (fra inderst til yderst), overtøj, fodtøj der passer til årstiden, special mad (flaske, grød), bleer, solcreme (husk at smør dit barn ind hjemme fra, så smører jeg om eftermiddagen).

Åbningstider og pris

Jeg kører med behovstider, i tidsrummet fra kl. 6.00 til kl. 18.00 dog må du max bruge 48 timer pr. uge. Derfor vil jeg godt have en 14 dages plan med afleverings- og hentetider.

Priser
Ring eller skriv for nærmere info.

Lønnen reguleres oftest 1. januar og dækker ferie, fridage og sygdom. Der betales fuld pris alle årets 12 måneder også i ferieperioder.

Opsigelse

Begge parter har løbende måned + 30 dages opsigelse, hvis ikke andet er aftalt, eller der er pædagogiske hensyn at tage.

Dit barn overgår til børnehave d. 1. i den måned barnet fylder 3 år.

Der laves en skriftlig udmeldelse på barnet for at undgå uberettiget udbetaling af tilskud.

Du kan ikke udmelde dit barn i juli måned, medmindre dit barn skal i børnehave, udmeldelse skal være pr. 1. i måneden.

Vi har 6 årlige besøg af kommunen, 3 varslet og 3 uanmeldte.

Ferie/fridage

Jeg holder 6 ugers ferie og 6 ferie fridage om året.

Mine 3 ugers sommerferie ligger i juli måned, resten af min ferie vil hovedsageligt ligge i skolernes ferie.

Jeg varsler ferie og fridage i god tid.

Gæstepleje

Min mand Heino Hansen, samt min datter Mia Hansen er godkendt som vikar i min private pasningsordning. Men som udgangspunkt skal I som forældre selv sørge for at passe Jeres barn, når jeg holder fri/ferie eller ved sygdom.

Jeg har en gæsteplejeplads ved en kollega, men det er kun i yderste tilfælde, det bliver brugt.

Som samarbejdspartner, har jeg Naturloppen privat pasningsordning.

Ved sygdom

skal du holde dit barn hjemme, jeg modtager ikke børn med diarre, opkastning eller hvis barnet på anden vis ikke kan følge en almindelig hverdag. Hvis jeg bliver syg giver jeg besked hurtigst muligt.